• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ TIN TỨC - SỰ KIỆN THANH TRA GIAO THÔNG

Lực lượng Thanh tra GTVT tăng cường kiểm tra tại các đầu mối bốc xếp hàng hoá trên địa bàn tỉnh.

Ngày đăng Số lượt xem 738

Tăng cường đợt cao điểm kiểm tra xử lý vi phạm xếp hàng hoá lên xe ô tô tại các đầu mối bốc xếp hàng hóa trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ Tướng chính phủ; Kế hoạch số 119-KH/UBND ngày 22/5/2023 của UBND tỉnh; Kế hoạch số 42-KH/SGTVT ngày 04/6/2023 của Sở GTVT về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới; Công văn số 713/TTr-PCN ngày 13/6/2023 của Thanh tra Bộ GTVT về việc tổ chức đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm về trọng tải  phương tiện, xếp hàng hoá trên xe ô tô tại các đầu mối bốc xếp hàng hóa.

Thanh tra Sở xây dựng Kế hoạch số 50/KH-TTrS ngày 03/7/2023 tổ chức đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm về trọng tải phương tiện, xếp hàng hoá lên xe ô tô tại các đầu mối bốc xếp hàng hóa trên địa bàn tỉnh năm 2023, thời gian thực hiện từ ngày 01/7/2023 đến ngày 31/7/2023. Theo đó lực lượng Thanh tra GTVT đã tiến hành kiểm tra 14 đơn vị là đầu mối bốc xếp hàng hoá các nội dung có liên quan đến việc xếp hàng hóa lên xe ô tô không vượt trọng tải cho phép khi tham gia giao thông được ghi trong Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; giấy tờ liên quan đến người lái để xác định việc đủ điều kiện điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa theo quy định. Đồng thời, tiến hành ký  Bản cam kết chấp hành các quy định về bốc xếp và vận chuyển hàng hóa không vượt quá trọng tải cho phép theo quy định. 

anh_thtra_thang7.jpg

 Lực lượng Thanh tra GTVT làm việc tại Công ty TNHH KCP Việt Nam 

Qua đợt kiểm tra, tăng cường công tác tuyên truyền đến các đơn vị phải thường xuyên kiểm tra, giám sát nội bộ, không xếp hàng lên phương tiện quá trọng tải; phổ biến các nội dung đã ký cam kết đến các cá nhân, tổ chức có liên quan trong việc bốc xếp hàng hóa đúng trọng tải cho phép; triển khai việc xếp hàng hóa lên phương tiện theo các quy định tại Thông tư số 35/2013/TT-BGTVT ngày 21/10/2013 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về xếp hàng hóa lên xe ô tô khi tham gia giao thông trên đường bộ; quy định xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt; Nghị định số 123/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 100/2019/NĐ-CP.

anh_thtra_thang71.jpg

 Lực lượng Thanh tra GTVT kiểm tra phiếu xuất kho tại cân điện tử của đơn vị

            Kết thúc kế hoạch kiểm tra, lực lượng Thanh tra GTVT lập biên bản vi phạm hành chính xử lý 36 trường hợp vi phạm về bốc xếp hàng hóa lên phương tiện vượt quá trọng tải (khối lượng hàng chuyên chở) cho phép tham gia giao thông được ghi trong Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe theo quy định tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và Nghị định 123/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 100/2019/NĐ-CP./.

Tác giả: Đặng Thị Nguyên Hạnh

Về đầu trang