• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ CHUYÊN MỤC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Cắt giảm, đơn giản hóa và công khai thủ tục hành chính: Tạo thuận lợi cho cá nhân, doanh nghiệp

Ngày đăng

Việc rà soát chặt chẽ các quy định thủ tục hành chính (TTHC), cắt giảm, đơn giản hóa và công khai TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của từng sở, ban ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã giúp người dân và doanh nghiệp tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí. Qua đó góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính (CCHC).

Người dân xã Xuân Lãnh (huyện Đồng Xuân) tìm hiểu các TTHC được niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã. Ảnh: THÙY THẢO 

Song song với công khai TTHC, các sở, ban ngành và địa phương tích cực đẩy mạnh rà soát, đánh giá và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số để cắt giảm, đơn giản hóa quy định TTHC thuộc phạm vi quản lý theo hướng rút ngắn thời gian giải quyết, đơn giản hóa các mẫu đơn, tờ khai và giảm chi phí TTHC, tạo điều kiện cho doanh nghiệp yên tâm phát triển, tăng mức độ hài lòng cho công dân.

Nhiều TTHC được cắt giảm, rút ngắn thời gian

Để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội, UBND tỉnh đã thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết TTHC so với quy định của Trung ương trong lĩnh vực quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư và đăng ký doanh nghiệp. Cụ thể, lĩnh vực quyết định chủ trương đầu tư, thời gian giải quyết còn 18 ngày làm việc (giảm 17 ngày so với quy định là 35 ngày làm việc). Lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp, thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp thời gian giải quyết thực tế không quá 1 ngày, giảm 2 ngày so với quy định; thủ tục đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp giải quyết ngay khi nhận hồ sơ, không quá 3 giờ, giảm 3 ngày theo quy định.

Hàng năm, UBND tỉnh đều ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC. UBND tỉnh cũng đã tiến hành rà soát trên 1.000 thủ tục trong nhiều lĩnh vực, qua đó ban hành các quyết định về phương án đơn giản hóa TTHC trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, ban hành danh mục gần 500 TTHC cắt giảm thời gian giải quyết thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND huyện Sông Hinh Đinh Ngọc Dạn cho biết: Trên cơ sở các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công bố TTHC thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện và UBND cấp xã, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng chuyên môn và UBND các xã, thị trấn rà soát TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị để kịp thời phát hiện, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ TTHC không phù hợp. Bên cạnh đó, các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác kiểm soát TTHC được cụ thể hóa kịp thời; chất lượng phục vụ dịch vụ công ngày càng được nâng cao thông qua thực hiện và duy trì cơ chế một cửa, một cửa liên thông với các TTHC được cải cách theo hướng nhanh, gọn, đơn giản. Niêm yết công khai đầy đủ, kịp thời các TTHC được công bố đúng theo quy định…

Bà Võ Thị Kim Loan, Giám đốc Công ty CP Long Sơn tại Phú Yên, nhìn nhận: “Công tác CCHC trên địa bàn tỉnh những năm gần đây đã có những bước tiến rõ rệt, nhất là các TTHC liên quan đến doanh nghiệp ngày càng được rút ngắn, niêm yết công khai đầy đủ. Doanh nghiệp còn được nộp thủ tục bằng hình thức trực tuyến, rất nhanh chóng và tiện lợi”.

Góp phần nâng cao chỉ số CCHC

“Công tác rà soát, đơn giản hóa và công khai các TTHC của huyện Sông Hinh trong thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước đi vào nền nếp, ổn định, đem lại hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý hành chính nhà nước tại địa phương”, Chủ tịch UBND huyện Sông Hinh Đinh Ngọc Dạn khẳng định và cho biết thêm: Các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác kiểm soát TTHC được cụ thể hóa thực hiện kịp thời. Công tác phối hợp giữa Văn phòng HĐND-UBND huyện với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn trong giải quyết các TTHC được chặt chẽ; tổ chức giải quyết tốt các TTHC cho người dân đúng theo quy trình, thẩm quyền khi tiếp nhận giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân. Thái độ phục vụ tận tình, ý trức trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đến liên hệ công tác, đem đến sự hài lòng cho người dân góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Từ đó, các chỉ số thành phần của CCHC được nâng lên.

Theo đồng chí Trần Hữu Thế, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh được thực hiện thường xuyên. Qua rà soát, tỉnh đã đề nghị cắt giảm nhiều TTHC rườm rà, không cần thiết, giúp người dân, doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí, thời gian thực hiện TTHC; kịp thời sửa đổi, bổ sung TTHC theo hướng đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện đối với nhân dân và doanh nghiệp; đồng thời loại bỏ một số khâu trung gian, những giấy tờ, thủ tục không cần thiết, rút ngắn được thời gian giải quyết công việc của công dân, tổ chức. Chất lượng giải quyết TTHC được nâng cao rõ rệt qua công tác rà soát, đơn giản hóa TTHC; mở rộng hình thức, phạm vi công khai, minh bạch hóa TTHC và các thông tin quản lý nhà nước, tập trung cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư… Trên cơ sở TTHC được công bố, tỉnh đã tiến hành địa phương hóa, cập nhật và thực hiện công khai kịp thời, đầy đủ trên Cổng dịch vụ công quốc gia theo đúng thời gian quy định. Đây là một trong những yếu tố lấy điểm cộng để nâng cao chỉ số CCHC của Phú Yên trong thời gian đến. 

Thời gian qua, tỉnh đã tổ chức rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các TTHC thuộc phạm vi quản lý nhà nước của tỉnh, đạt được một số kết quả quan trọng như: chuẩn hóa danh mục TTHC, đẩy mạnh việc phân cấp cho địa phương, từng bước thiết lập và vận hành nền hành chính phục vụ, từ đó, cải thiện chỉ số CCHC của tỉnh.

 

Đồng chí Trần Hữu Thế, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

 

Nguồn tin: Phú Yên online

Tác giả: PHẠM THÙY

Về đầu trang