• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ CHUYÊN MỤC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Về việc thanh toán phí, lệ phí bằng hình thức chuyển khoản (không dùng tiền mặt) qua hệ thống ngân hàng

Ngày đăng

Thực hiện Quyết định số 1175/QĐ-UBND ngày 03/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1813/QĐ-TTg ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021- 2025 trên địa bàn tỉnh Phú Yên;

Để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân thanh toán phí, lệ phí bằng hình thức chuyển khoản (không dùng tiền mặt) qua hệ thống ngân hàng nhằm nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân trong thực hiện giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, Sở Giao thông vận tải thông báo cách thức thanh toán phí, lệ phí thuộc lĩnh vực giao thông vận tải bằng hình thức chuyển khoản thực hiện một trong các cách sau:

QR_CODE_So GTVT Phu Yen.png

1. Thanh toán phí, lệ phí hồ sơ thủ tục hành chính

Chuyển tiền nộp phí, lệ phí bằng quét mã QR CODE (Áp dụng cho tất cả các ứng dụng của các ngân hàng) để lấy số tài khoản và thực hiện thanh toán phí, lệ phí theo hướng dẫn Phụ lục 1 (đính kèm).

2. Đối với thanh toán phí, lệ phí sát hạch lái xe, cấp giấy phép lái xe

Cách 1. Chuyển khoản nộp phí, lệ phí vào tài khoản Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên, tài khoản số: 1166 2579 5678 tại ngân hàng VietinBank Chi Nhánh Phú Yên, theo nội dung hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục 2 (đính kèm).

Cách 2. Chuyển tiền nộp phí, lệ phí bằng quét mã QR CODE (cho tất cả ứng dụng của các ngân hàng) để lấy số tài khoản và thực hiện theo nội dung hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục 2 (đính kèm).

Trình tự các bước thực hiện: Đăng nhập ứng dụng chuyển tiền → Quét mã QRCODE → Nhập số tiền cần chuyển → Nhập nội dung tương ứng → Xác nhận → Hoàn tất giao dịch.

Mọi vướng mắc xin vui lòng liên hệ:

- Chuyên viên trực tại Quầy số 11, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, điện thoại số 0257.3812122.

- Điện thoại tư vấn: 090.680.7509 : bà Võ Thị Kiều Nhi.

Ghi chú: Tổ chức, cá nhân có thể quét mã QR CODE và hướng dẫn tại: Quầy số 11 - Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh, cơ sở đào tạo lái xe và Trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh hoặc có thể tải mã QR CODE và hướng dẫn tại Trang thông tin điện tử Sở Giao thông tỉnh Phú Yên theo địa chỉ https://sgtvt.phuyen.gov.vn, mục “Chuyên mục → Cải cách hành chính →  Chính quyền điện tử, Chính quyền số” hoặc kích (clich) vào Popup “Thanh toán trực tuyến” trên Trang chủ.

Sở Giao thông vận tải thông báo đến các tổ chức, cá nhân biết và thực hiện./.

Tải về máy: THANH TOAN KHONG DUNG TIEN MAT.rar

Về đầu trang