• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ CHUYÊN MỤC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Tổ chức Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Phú Yên năm 2022”

Ngày đăng

Ngày 27/10/2022, UBND tỉnh Phú Yên ban hành Kế hoạch số 190/KH-UBND về Tổ chức Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Phú Yên năm 2022”.

Tải về máy: document (43).pdf

Về đầu trang