• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ HÊ THÔNG VĂN BẢN VĂN BẢN PHÁP QUY

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên

Ngày đăng
Số, ký hiệu 39/2022/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/11/2022
Ngày có hiệu lực 22/11/2022
Loại văn bản Quyết định
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên
Người ký Phó Chủ tịch Thường trực: Lê Tấn Hổ
Trích yếu Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên
Tài liệu đính kèm: QD_chuc_nang_nhiem_vu_SGTVT_kyso.pdf   

Các Văn bản liên quan khác

Về đầu trang