• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ HÊ THÔNG VĂN BẢN VĂN BẢN PHÁP QUY

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Ngày đăng
Số, ký hiệu 32/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành 05/03/2020
Ngày có hiệu lực 15/03/2020
Loại văn bản Pháp lệnh
Cơ quan ban hành Chính phủ
Người ký Thủ Tướng Chính phủ: Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật
Tài liệu đính kèm: 32-.signed.pdf   

Các Văn bản liên quan khác