Biểu trưng, nhãn hiệu, Logo
BIỂU TRƯNG (LOGO) (19/12/2014)

1. Biểu trưng logo xe taxi:

Đơn vị Taxi

Biểu trưng logo

Công ty TNHH Mai Linh Phú Yên

Chi nhánh Công ty CP Sun Taxi tại Phú Yên

Chi nhánh Công ty CP Đấu giá dịch vụ Bất động sản Thiên Việt tại Phú Yên

Công ty CP VT Phú Hoàng Phú Yên

Chi nhánh Công ty CP Ánh Dương Việt Nam tại Phú Yên

Chi nhánh HTX Hòa Bình Xanh tại thành phố Tuy Hòa

            

Công ty TNHH Thương mại và vận tải Sao

                 

 

2. Nhãn hiệu logo xe khách, xe buýt

Đơn vị vận tải 

Biểu trưng logo

Công ty TNHH Vận tải & Du lịch Cúc Tư

 

3. Số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh các thông tin về An toàn giao thông, hoạt động vận tải: 02573 842929

Nguồn: Thông báo số 97/TB-SGTVT ngày 20/9/2017; số 46/TB-SGTVT ngày 14/6/2019; số 57/TB-SGTVT ngày 07/8/2019 của Sở GTVT Phú Yên