Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông
Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông (30/10/2012)

ĐT: (057) 3843701

 Trưởng phòng: Ông PHẠM VĂN TIẾN

- Di động: 0914 140 009

- Email: phamvantien@phuyen.gov.vn

 Phó Trưởng phòng: Ông ĐINH VĂN CÔNG

- Di động: 0982 254 849

- Email: dinhvancong@phuyen.gov.vn

 


* Nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông:

a) Giúp Giám đốc Sở soạn thảo các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của UBND Tỉnh trong lĩnh vực quản lý và khai thác kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh để Giám đốc Sở trình UBND Tỉnh; soạn thảo các văn bản có tính chất chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở trong lĩnh vực quản lý và khai thác kết cấu hạ tầng giao thông để trình Giám đốc Sở xem xét ban hành.

 

b) Tham gia xây dựng kế hoạch và trực tiếp tổ chức thực hiện kịp thời, có hiệu quả công tác quản lý, sửa chữa cầu đường hàng năm (bảo dưỡng thường xuyên, sửa chữa định kỳ, khắc phục hậu quả bảo lũ, khắc phục hư hỏng đột xuất trên các tuyến đường do Sở GTVT trực tiếp quản lý và TW ủy thác).

 

c) Kiểm tra và tổ chức nghiệm thu công tác quản lý và sửa chữa cầu đường hàng năm (sửa chữa định kỳ, sửa chữa khắc phục bão lụt, sửa chữa đột xuất trên các tuyến đường do Sở trực tiếp quản lý và TW ủy thác).

 

d) Tham gia giám sát các công trình do Sở phân công.

 

đ) Hướng dẫn các phòng Kinh tế hạ tầng các Huyện và phòng QLĐT và XD Thành phố, thị xã thực hiện công tác quản lý và bảo trì hệ thống giao thông đường huyện và đường xã.

 

e) Hướng dẫn công tác tổ chức giao thông, phân luồng giao thông các tuyến đường huyện, xã, đảm bảo giao thông thông suốt trong mọi tình huống.

 

g) Quản lý, phân loại, phân cấp quản lý các tuyến đường hàng năm trên địa bàn tỉnh; cấp giấy phép lưu hành đặc biệt, giấy phép thi công công trình.

 

h) Theo dõi, tổng hợp và báo cáo định kỳ, đột xuất tình trạng toàn bộ cầu đường trên địa bàn tỉnh theo quy định.

 

i) Phối hợp cùng Phòng Quản lý vận tải theo dõi, thực hiện công tác đảm bảo an toàn giao thông đường bộ trong toàn tỉnh.

 

k) Xây dựng phương án phòng chống lụt bão, tham gia phòng chống lụt bão khi có sự cố xảy ra; thường trực Ban PCLB của Sở và tổng hợp báo cáo theo quy định.

 

m) Tham gia thực hiện quản lý dự án đầu tư những công trình Sở trực tiếp quản lý dự án.

 

n) Tổ chức lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu, tổ chức mở thầu, mở hồ sơ đề xuất, hồ sơ dự thầu, báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất, hồ sơ dự thầu.

 

 

j) Tổ chức thẩm định và trình phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán công trình bảo dưỡng thường xuyên đường bộ, bão lũ bước 1.

 

s) Phối hợp với phòng KHTC tham mưu lãnh đạo công tác chỉ định thầu (những công trình không yêu cầu lập hồ sơ yêu cầu) các công trình Sở trực tiếp quản lý.

 

 x) Phối hợp cùng các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc thực hiện nhiệm vụ do sự phân công của lãnh đạo Sở.

Lịch sát hạch Ôtô - Môtô

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

Video clip

Website trong Tỉnh