Phòng Quản lý vận tải phương tiện và người lái
Phòng Quản lý Vận tải phương tiện và người lái (30/10/2012)

ĐT: (057) 384 29 29, (057) 3842 374, (057) 3841 583

Trưởng phòng: 

 Ông NGUYỄN XUÂN CẢNH

- Di động: 097721 9889

- Email: nguyenxuancanh@phuyen.gov.vn

 

 Phó Trưởng phòng: Ông PHẠM HOÀNG HẢI

- Di động: 0935 670 879

- Email: phamhoanghai@phuyen.gov.vn


* Nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Quản lý Vận tải phương tiện và người lái

a) Giúp Giám đốc Sở soạn thảo các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh trong lĩnh vực quy hoạch, quản lý về vận tải bằng đường bộ, đường thủy nội địa; đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, quản lý phương tiện giao thông vận tải và phương tiện thủy nội địa, đường sắt đô thị, hàng không, cảng biển;

b) Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, tiêu chuẩn trong lĩnh vực vận tải, đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe, phương tiện tham gia giao thông vận tải do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt;

c) Giúp Giám đốc Sở quản lý nhà nước trong công tác tổ chức quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ, cảng, bến thủy nội địa và bến khách ngang sông theo quy định;

d) Tổ chức thực hiện việc đăng ký phương tiện giao thông đường thủy nội địa; khảo sát luồng phục vụ quản lý, thông báo luồng đường thủy nội địa và hoạt động giao thông vận tải đường thủy nội địa. Công bố theo thẩm quyền việc đóng, mở tuyến đường thủy nội địa và bến thủy nội địa trên tuyến đường thủy nội địa địa phương; tổ chức cấp giấy phép hoạt động bến khách ngang sông;

đ) Quản lý đào tạo, sát hạch, cấp, đổi lại và thu hồi giấy phép lái xe;  bằng, chứng chỉ chuyên môn, giấy chứng nhận học tập pháp luật cho người điều khiển phương tiện giao thông, người vận hành phương tiện, thiết bị chuyên dùng trong giao thông vận tải theo quy định;

e) Quản lý cấp Giấy phép kinh doanh vận tải, phù hiệu xe ô tô, giấy phép liên vận; cấp hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp, thu hồi giấy phép đào tạo lái xe, trung tâm sát hạch lái xe theo quy định;

g) Đăng ký cấp biển số xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ; thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo theo quy định; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc trong công tác kiểm định chất lượng phương tiện;

h) Tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tai nạn giao thông trong hoạt động vận tải đường bộ, đường thủy nội địa; thường trực công tác an toàn giao thông, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật giáo dục về trật tự an toàn giao thông, xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện các văn bản pháp quy về trật tự ATGT;

i) Hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng bến xe trên địa bàn tỉnh theo quy hoạch được phê duyệt; tổ chức quản lý dịch vụ vận tải hành khách trên địa bàn; Quản lý, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về đào tạo và sát hạch lái xe theo quy định;

k) Giúp Giám đốc Sở quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân trong lĩnh vực vận tải ở tỉnh theo quy định của pháp luật;

l) Thực hiện công tác cải cách hành chính và quy trình ISO về quản lý vận tải, phương tiện và người lái, trong phạm vi quản lý của phòng;

m) Thực hiện hoặc phối hợp các phòng, ban, đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Giám đốc Sở.​

Lịch sát hạch Ôtô - Môtô

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

Video clip

Website trong Tỉnh