Thanh tra Giao thông vận tải
Thanh tra Giao thông vận tải (30/10/2012)

Trụ sở tại 318 Nguyễn Văn Linh, Phường Phú Lâm, Tp.Tuy Hòa

ĐT: (057) 3558 199, Fax: (057) 3558 199

 

Chánh Thanh tra: Bà NGUYỄN THỊ BÍCH THẢO

- Cơ quan: (057) 3558 179

- Di động: 0982 595 242

- Email: nguyenthibichthao@phuyen.gov.vn

Phó Chánh Thanh tra: Ông VÕ NGỌC KHANG

- Cơ quan: (057) 3558 189

- Di động: 0987 774 449

- Email: vongockhang@phuyen.gov.vn

Phó Chánh Thanh tra: Ông NGUYỄN THÀNH PHƯƠNG

- Di động: 0905756585

- Email: nguyenthanhphuong@phuyen.gov.vn

 

* Nhiệm vụ, quyền hạn, của Thanh tra giao thông vận tải:

a) Giúp Giám đốc Sở:

- Giúp Giám đốc Sở soạn thảo các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của UBND Tỉnh trong lĩnh vực thanh tra giao thông trên địa bàn tỉnh để Giám đốc Sở trình UBND Tỉnh; soạn thảo các văn bản có tính chất chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở trong lĩnh vực thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành giao thông để trình Giám đốc Sở xem xét ban hành.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành giao thông vận tải trình giám đốc Sở phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đó.

- Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị và quyết định sau thanh tra; tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành.

- Chủ trì, tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành cho thanh tra viên, cộng tác viên thanh tra.

- Quản lý tổ chức, biên chế, tài sản và kinh phí phục vụ hoạt động của Thanh tra giao thông vận tải.

 

b) Về lĩnh vực thanh tra hành chính :

- Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở.

- Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực quản lý do Sở phụ trách.

- Thanh tra vụ việc khác do Giám đốc Sở giao.

- Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

- Thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về công tác thanh tra.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý của Sở.

c) Về lĩnh vực thanh tra chuyên ngành giao thông vận tải:

- Thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ quan, tổ chức và cá nhân trong việc chấp hành các quy định về điều kiện, tiêu chuẩn và các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông của kết cấu hạ tầng đường bộ, hành lang bảo vệ đường bộ và đường thuỷ nội địa.

- Thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành các quy định về điều kiện bảo đảm an toàn của phương tiện giao thông đường bộ và đường thuỷ nội địa.

- Thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải.

- Phối hợp với chính quyền cấp xã, huyện, thị xã, thành phố và thanh tra chuyên ngành giao thông vận tải của trung ương trong việc thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành các quy định về bảo vệ, chống lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt và hành lang bảo vệ luồng đường thuỷ nội địa.

- Thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính đối với các cơ sở đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, cấp bằng, giấy phép chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ cho người điều khiển phương tiện giao thông và người vận hành phương tiện, thiết bị xe máy chuyên dùng trong giao thông vận tải.

- Phối hợp với thanh tra chuyên ngành giao thông vận tải trung ương trong việc thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ sở kiểm định kỹ thuật phương tiện giao thông vận tải khi có yêu cầu.

 - Phối hợp với lực lượng công an và các tổ chức, lực lượng có liên quan khác trong việc phòng ngừa và xử lý các vi phạm về trật tự giao thông vận tải.

- Thực hiện hoặc phối hợp các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện nhiệm vụ do sự phân công của Lãnh đạo Sở, theo pháp luật quy định.

Lịch sát hạch Ôtô - Môtô

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

Video clip

Website trong Tỉnh