Văn phòng
Văn phòng Sở (30/10/2012)

ĐT: (057) 3841 264

Fax: (057) 3 842 373

 

Chánh Văn phòng: Ông PHẠM VĂN BA

- Di động: 083 55 999 88

- Email: phamvanba@phuyen.gov.vn

 Phó Chánh Văn phòng: Ông PHAN TẤN LỰC

- Di động: 0906 557 179

- Email: phantanluc@phuyen.gov.vn

 

 

a) Chức năng: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở về công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức và lao động; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật; công tác cải cách hành chính, hành chính - quản trị;  công tác pháp chế; công tác tài chính kế toán, tài sản; công tác kế hoạch, đầu tư, thống kê thuộc thẩm quyền quản lý của Sở theo đúng quy định của pháp luật;

b) Cơ cấu tổ chức gồm: Chánh Văn phòng, không quá 02 Phó Chánh Văn phòng, kế toán trưởng, công chức chuyên môn và nhân viên

Lịch sát hạch Ôtô - Môtô

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

Video clip

Website trong Tỉnh