Công bố tuyến vận tải hành khách bằng ôtô
Số/kí hiệu Trích yếu File
32/ TB-SGTVT
về việc tiếp tục thực hiện tiếp nhận hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4
29/ TB-SGTVT

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công (Phú Yên – Đà Năng)

479/ QĐ-SGTVT

Công bố biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải hành khách tuyến cố định bằng xe ô tô

444/ QĐ-SGTVT

Công bố biểu đồ chạy xe tuyến vận tải hành khách liên tỉnh tuyến cố định bằng xe ô tô

415/ QĐ-SGTVT

Công bố biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải hành khách tuyến cố định bằng xe ô tô

193/ QĐ-SGTVT

Công bố biểu đồ chạy xe tuyến vận tải hành khách liên tỉnh tuyến cố định bằng xe ô tô

28/ TB-SGTVT

Đăng ký thành công nốt giờ khai thác tuyến vận tải khách cố định (Tuy Hòa - Đồng Xuân)

23/ SGTVT-QLVT

Đăng ký thành công nốt giờ khai thác tuyến vận tải khách cố định (Phú Yên - Đắk Lắk)

22/ SGTVT-QLVT

Đăng ký thành công nốt giờ khai thác tuyến vận tải khách cố định (Phú Yên - Long An)

Lịch sát hạch Ôtô - Môtô

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

Video clip

Website trong Tỉnh