Thông Báo
Đăng ký giao ước thi đua năm 2019 và góp ý dự thảo (27/02/2019)
Sở Giao thông vận tải - Trưởng khối Kinh tế vừa có Văn bản đề nghị các thành viên thuộc Khối thực hiện một số nội dung sau: (1) Đăng ký thi đua năm 2019 theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình và các chỉ tiêu theo quy định. (2) Tham gia góp ý các Dự thảo: Quy chế hoạt động; Quy định về nội dung, thang điểm, chấm điểm, xếp hạng thi đua; Kế hoạch thực hiện công tác thi đua khen thưởng Khối Kinh tế năm 2019. Theo đó, đề nghị các đơn vị gửi Đăng ký thi đua, Văn bản góp ý về Trưởng khối trước ngày 06/3/2018 (qua Văn phòng Sở Giao thông vận tải – 72 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hòa, đồng thời gửi file mềm theo địa chỉ Email: sgtvtpy@gmail.com) để tổng hợp báo cáo và tổ chức Lễ ký kết giao ước thi đua Khối (dự kiến tháng 3/2019) - Nguồn: Công văn số 238/TĐKKT ngày 25/02/2019.

Lịch sát hạch Ôtô - Môtô

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

Video clip

Website trong Tỉnh