Thông Báo
Công bố số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ thư điện tử tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, các nhân gửi đến Sở Giao thông vận tải Phú Yên (04/03/2020)
Để nâng cao trách nhiệm và hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước, kịp thời chấn chỉnh thái độ, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, Sở Giao thông vận tải Phú Yên đã có Thông báo số 17/TB-SGTVT ngày 04/3/2020. Theo đó công bố số điện thoại và địa chỉ thư điện tử tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân đến lãnh đạo Sở Giao thông vận tải.

Lịch sát hạch Ôtô - Môtô

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

Video clip

Website trong Tỉnh