Tin tức và sự kiện
Quy định phối hợp xử lý hành vi vi phạm quy định về sử dụng, khai thác, thi công công trình trái phép trong phạm vi đất dành cho đường bộ trên địa bàn tỉnh Phú Yên (01/02/2021)
Ngày 26/01/2021, UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND, có hiệu lực thi hành từ ngày 10/02/2021.

Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp giữa Sở Giao thông vận tải với Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trong công tác xử lý hành vi vi phạm quy định về sử dụng, khai thác, thi công công trình trái phép trong phạm vi đất dành cho đường bộ trên địa bàn tỉnh Phú Yên ban hành kèm theo Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND ngày 18/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Theo đó, một số nội dung được sửa đổi, bổ sung đã cập nhật quy định của các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành như: Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ Thông tư số 13/2020/TT-BGTVT ngày 29/6/2020 của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải; mặt khác cũng đã quy định trách nhiệm của người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính; sự phối hợp của nhiều cơ quan, đơn vị trong việc xử lý các trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ ...

Ảnh minh họa

 

Nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý đất của đường bộ và hành lang an toàn đường bộ:

[1] Nhân viên tuần đường của Đơn vị bảo trì đường bộ thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ hàng ngày. Khi phát hiện hành vi vi phạm đất dành cho đường bộ phải kịp thời báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã để xử lý;

[2] Người có thẩm quyền lập Biên bản vi phạm hành chính theo các điểm a, b, b, c, d khoản 1, Điều 79 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ phải kịp thời lập biên bản vi phạm hành chính khi phát hiện hành vi vi phạm quy định về sử dụng, khai thác, thi công công trình trái phép trong phạm vi đất dành cho đường bộ, chuyển đến người có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật và Quy chế

 

Phòng QLHT

Lịch sát hạch Ôtô - Môtô

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

Video clip

Website trong Tỉnh