Văn bản pháp quy
Số/kí hiệu Trích yếu File
19/ 2020/NĐ-CP

Kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

10/ 2020/NĐ-CP

Quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

100/ 2019/NĐ-CP

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

48/ 2019/TT-BGTVT

Quy định tiêu chí giám sát, nghiệm thu kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo chất lượng thực hiện và việc áp dụng hình thức bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

33/ 2019/NĐ-CP

Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

35/ 2018/QH14

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch

46/ 2019/QĐ-UBND

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên

04/2019/ TT-BGTVT

Quy định về tuần đường, tuần kiểm để bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

152/ 2018/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 64/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

32/ 2015/TT-BGTVT

Quy định về bảo vệ môi trường trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

Video clip

Website trong Tỉnh