Giấy mời
Nội dung Thời gian Địa điểm
Hội nghị Tổng kết công tác năm 2014 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2015 của Ngành Giao thông vận tải 08h00, ngày 19/01/2015 Phòng họp Giao ban trực tuyến UBND tỉnh Phú Yên (số 07 đường Độc Lập, Tp.Tuy Hòa, Phú Yên).
Hội thảo giới thiệu sản phẩm và ứng dụng vật liệu Carboncor Asphalt, giải pháp bền vững cho những con đường 08h00, ngày 14/03/2014 Hội trường Sở Giao thông vận tải Phú Yên (72 Lê Duẩn, phường7, Tp.Tuy Hòa
Hội nghị Tổng kết công tác năm 2013 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2014 ngành GTVT 08h00, ngày 09/01/2014 Phòng họp trực tuyến UBND tỉnh Phú Yên. Địa chỉ: 07 Độc Lập, Phường 7, Tp.Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên
Lấy phiếu ý kiến bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo chức danh Phó Giám đốc Sở, giai đoạn 2010-2015 16h00, ngày 10/09/2013 Hội trường Sở GTVT (72 Lê Duẩn, Phường 7, Tp.Tuy Hoà, Phú Yên)
Tập huấn sử dụng phần mềm Quản lý văn bản điều hành 08h00, ngày 24/01/2013 Phòng máy tính Sở Thông tin và Truyền thông Phú Yên (số 10 Trần Phú, phường 7, Tp.Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên)
Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác năm 2012 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2013 của Bộ GTVT 08h00, ngày 10/01/2013 Phòng họp trực tuyến - Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên (số 07 đường Độc Lập, Tp.Tuy Hòa, Phú Yên).
Tham dự Lễ phát động hưởng ứng "Năm An toàn giao thông 2013" 06h30, ngày 05/01/2013 Hội trường Sở GTVT, số 72 đường Lê Duẩn, Phường 7, Tp.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.
Tập huấn sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành 14h00, ngày 12/12/2012 Hội trường Sở Giao thông vận tải Phú Yên (số 72 Lê Duẩn, phường 7, Tp.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên)