• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU CƠ CẤU TỔ CHỨC

ĐVTT: Trung tâm Đăng kiểm phương tiện GTVT 78.01S

Ngày đăng

TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI 78.01S

 
Thông tin liên hệ:

Trụ sở tại Km3 đường Nguyễn Tất Thành, Phường 9, Tp.Tuy Hòa.

- Điện thoại: 0257.3847077

- Fax: 0257. 3847538

- Emailttdkpt.sgtvt@phuyen.gov.vn

a) Vị trí, chức năng và nhiệm vụ:

* Vị trí pháp lý: Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải 78.01S là đơn vị sự nghiệp có thu, tự bảo đảm kinh phí hoạt động; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động.

* Chức năng và nhiệm vụ:

- Thực hiện công tác kiểm định, cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho các phương tiện cơ giới đường bộ, đường thủy nội địa, xe máy chuyên dùng, các loại thiết bị nâng hàng từ một tấn trở lên theo đúng quy định của Bộ Giao thông vận tải, Cục Đăng kiểm Việt Nam;

- Tham mưu, giúp lãnh đạo Sở duyệt thiết kế đóng mới, cải tạo phương tiện thuỷ nội địa theo quy định và phân cấp của Bộ Giao thông vận tải;

- Tổ chức nghiệm thu chất lượng kỹ thuật phương tiện cơ giới đường bộ, phương tiện đường thủy nội địa đã được cải tạo theo đúng quy định của pháp luật;

- Phối hợp với Công an và các ngành chức năng giám định tai nạn, phân tích nguyên nhân các vụ tai nạn giao thông để có biện pháp hữu hiệu nhằm ngăn chặn tai nạn.

b) Cơ cấu tổ chức:

- Lãnh đạo Trung tâm: Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc;

- Bộ phận chuyên môn, giúp việc: Hành chính- Văn phòng; Tổ kiểm định.

(Theo Quyết định số 46/2019/QĐ-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2019 của UBND tỉnh Phú Yên)

TTDK.jpg II. VIÊN CHỨC VÀ NHÂN VIÊN TRUNG TÂM

1. Ông TRẦN NGỌC HÂN

- Chức vụ: Trưởng Bộ phận HCVP

Điện thoại0257.3824301

2 VÕ DƯƠNG THANH CHÍ

- Chức vụ: Phụ trách kế toán

Điện thoại0935 707 352

- Email: voduongthanhchi@phuyen.gov.vn

3 NGUYỄN THỊ KIM LỆ

- Chức vụ: Nhân viên Văn thư - HCVP

Điện thoại0972 644 502

- Email: nguyenthikimle@phuyen.gov.vn

5Ông PHẠM TUẤN ANH

- Chức vụ: Đăng kiểm viên

- Di động: 0983 452 265

6Ông NGUYỄN TRỌNG THẮNG

- Chức vụ: Đăng kiểm viên

- Di động: 0913 445 048

7Ông LÊ ĐỨC HIỀN

- Chức vụ: Đăng kiểm viên

- Di động: 0986 282 126

8Ông ĐỖ VĂN MINH

- Chức vụ: Đăng kiểm viên

- Di động: 0982 741 021

9Ông HUỲNH TẤN PHƯƠNG

- Chức vụ: Đăng kiểm viên

- Di động: 0977 792 558

10Ông NGUYỄN KỲ NAM

- Chức vụ: Đăng kiểm viên

- Di động: 0918 929 343

11Ông VÕ VĂN KHA

- Chức vụ: Đăng kiểm viên

- Di động: 0935 480 978

12Ông NGUYỄN VĂN QUÝ

- Chức vụ: Đăng kiểm viên

- Di động: 0905 094 429

13Ông ĐINH HOÀNG HIẾU

- Chức vụ: Đăng kiểm viên

- Di động: 0772 551 335

14 NGUYỄN THỊ THANH TÂM

- Chức vụ: Nhân viên nghiệp vụ

- Di động: 0838 080 457

15 NGUYỄN NỮ TRÀ MY

- Chức vụ: Nhân viên nghiệp vụ

- Di động: 0327 636 092

16 PHAN THỊ THANH HIỀN

- Chức vụ: Nhân viên nghiệp vụ

- Di động: 0935 446 333

17 NGÔ THỊ THANH HÀ

- Chức vụ: Nhân viên nghiệp vụ

- Di động: 0866 517 434

18Ông VÕ PHÚ NGUYÊN

- Chức vụ: Nhân viên nghiệp vụ

- Di động: 0355 329 480

19 TRƯƠNG XUÂN KHƯƠNG

- Chức vụ: Nhân viên nghiệp vụ

- Di động: 0916 367 327

20 NGUYỄN TRẦN NGỌC ANH

- Chức vụ: Nhân viên nghiệp vụ

- Di động: 0886 163 648

21Ông NGUYỄN TẤN THIÊN

- Chức vụ: Nhân viên nghiệp vụ

- Di động: 0978 678 518

22 TRẦN THỊ THOA

- Chức vụ: Nhân viên chụp hình

- Di động: 0905 042 441

Về đầu trang