• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU GIỚI THIỆU CHUNG

Giới thiệu chung

Ngày đăng

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH PHÚ YÊN

(Theo Quyết định số 39/2022/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2022 của UBND tỉnh Phú Yên)

 

Vị trí, chức năng

1. Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên (sau đây được viết tắt là Sở Giao thông vận tải) là cơ quan chuyên môn về giao thông vận tải thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên; thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên quản lý nhà nước về: Đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt đô thị; vận tải; an toàn giao thông; quản lý, khai thác, duy tu, bảo trì hạ tầng giao thông đô thị gồm: Cầu đường bộ, cầu vượt, hè phố, đường phố, dải phân cách, hệ thống biển báo hiệu đường bộ, đèn tín hiệu điều khiển giao thông, hầm dành cho người đi bộ, hầm cơ giới đường bộ, cầu dành cho người đi bộ, bến xe, bãi đỗ xe trên địa bàn.

2. Sở Giao thông vận tải có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Giao thông vận tải.

Trụ sở làm việc Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên

Hinh_so.jpg

- Địa chỉ: 72 Lê Duần, Phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

- Điện thoại: (0257) 3841 264;    Fax: (0257) 3 842 373

- Email: sgtvt@phuyen.gov.vn

Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên

Về đầu trang