• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ CHUYÊN MỤC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường thuỷ nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

Ngày đăng Số lượt xem 54

Ngày 15/03/2024, UBND tỉnh Ban hành Quyết định số 304/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường thuỷ nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.

Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 06 thủ tục hành chính được được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.

Tải về máy: 304QDUB_15032024.pdf

Về đầu trang