• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ CHUYÊN MỤC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên

Ngày đăng Số lượt xem 1685

Ngày 15/03/2024, UBND tỉnh Phú Yên phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên.

Phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên, như sau:

I. Tổng số vị trí việc làm đề nghị phê duyệt: 36 vị trí, trong đó:

1. Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý: 11 vị trí.

2. Vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành: 10 vị trí.

3. Vị trí việc làm chuyên môn dùng chung: 12 vị trí.

4. Vị trí việc làm hỗ trợ phục vụ: 03 vị trí.

II. Về cơ cấu ngạch công chức:

1. Công chức giữ ngạch chuyên viên chính và tương đương: 06/23 công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, đạt tỷ lệ 26,09%.

2. Công chức giữ ngạch chuyên viên và tương đương trở xuống: 17/23 công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, đạt tỷ lệ 73,91%.

 

Tải về máy: 307QDUB_15032024.pdf

Về đầu trang