• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ CHUYÊN MỤC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Về việc hướng dẫn đổi Giấy phép lái xe trực tuyến toàn trình

Ngày đăng

            Thực hiện Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 15/5/2023 của UBND tỉnh về Thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh Phú Yên; Kế hoạch số 62/KH-SGTVT ngày 27/9/2023 của Sở Giao thông vận tải về Thông tin, tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2023;

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân có nhu cầu đổi Giấy phép lái xe (GPLX) ô tô vật liệu PET (Do ngành Giao thông vận tải cấp) sắp hết hạn, qua dịch vụ công trực tuyến toàn trình đổi GPLX, nhằm giảm chi phí và thời gian đi lại của người dân. Sở Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện đổi Giấy phép lái xe trực tuyến toàn trình, chi tiết theo bảng hướng dẫn (đính kèm).

Sở Giao thông vận tải thông báo đến các tổ chức, người dân biết và thực hiện./.

 

Tải về máy: Huong dan doi GPLX truc tuyen _SGTVT.pdf

Về đầu trang