• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ CHUYÊN MỤC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Tổ chức Hội nghị chuyên đề Cải cách hành chính tỉnh Phú Yên năm 2024

Ngày đăng

Thực hiện Kế hoạch số 275/KH-UBND ngày 25/12/2023 của UBND tỉnh Phú Yên về Cải cách hành chính nhà nước tỉnh Phú Yên năm 2024; Nghị quyết số 175/NQ-UBND ngày 15/5/2024 của UBND tỉnh tại Hội nghị UBND tỉnh thường kỳ tháng 4 năm 2024.

Ngày 27/5/2024, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 109/KH-UBND về Tổ chức Hội nghị chuyên đề Cải cách hành chính tỉnh Phú Yên năm 2024 (Chi tiết kèm theo).

Tải về máy: 109_kh_1_240527103302kyso_202405271033283402642_202405271233291735119.pdf

Về đầu trang