• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động đáp ứng yêu cầu thực thi các cam kết quốc tế về lao động giai đoạn 2023 -2030” trên địa bàn tỉnh Phú Yên của Sở Giao thông vận tải

Ngày đăng
Số, ký hiệu 9/KH-SGTVT
Ngày ban hành 15/01/2024
Ngày có hiệu lực 15/01/2024
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Sở Giao thông vận tải
Người ký Giám đốc Nguyễn Phương Đông
Trích yếu Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động đáp ứng yêu cầu thực thi các cam kết quốc tế về lao động giai đoạn 2023 -2030” trên địa bàn tỉnh Phú Yên của Sở Giao thông vận tải
Tài liệu đính kèm: KH PBGDPL cho NLD_SDNLD-SGTVT.signed.pdf   
Về đầu trang