• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ THÔNG TIN LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác Tuần của Lãnh đạo Sở GTVT (Tuần thứ 01)

Ngày đăng

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ GTVT (Tuần thứ 01)

(Từ ngày 01/01/2024 - 05/01/2024)

 

Thứ, ngày

Nội dung công tác

Địa điểm, thành phần chuẩn bị

Thứ 2

01/01/2024

 

Sáng

- Nghỉ Tết Dương lịch.

 

Chiều

 

 

Thứ 3

02/01/2024

 

Sáng

 

 

Chiều

- 14h00: PGĐ Chân họp nghe tiến độ chuẩn bị tổ chức giải Marathon.

- Tại UBND tỉnh.

Thứ 4

03/01/2024

 

Sáng

- 8h00: Họp giao ban thường kỳ tháng 12.

 

 

- 10h30: Họp thi đua khen thưởng năm 2023.

- Lãnh đạo Sở, Trưởng các phòng, ban, đơn vị, VP chuẩn bị.

 

- Hội đồng thi đua khen thưởng, VP Hội đồng chuẩn bị.

Chiều

- 14h00: GĐ Sở dự Hội nghị rút kinh nghiệm công tác kỳ họp 18 – Khóa 8.

 

Thứ 5

04/01/2024

Sáng

 

 

Chiều

- 14h00: PGĐ Tiến họp về tình hình giải ngân năm 2023 của Ban BTĐB.

- Ban BTĐB, VP, QLHT, QLCL.

Thứ 6

05/01/2024

Sáng

- 6h30: PGĐ Chân kiểm tra công tác SCTX các tuyến Quốc lộ và Tỉnh lộ.

 

 

- 8h00: GĐ Sở dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ tổng kết công tác năm 2023 triển khai công tác năm 2024 (cả ngày).

- VP bố trí xe, mời đơn vị quản lý đường, phòng QLHT, Ban QLBT cùng đi.

Chiều

- 14h00: PGĐ Chân họp các đơn vị liên quan về sửa chữa đường chạy giải Marathon.

 

 

 

- 15h30: Họp về công tác cán bộ.

- Phòng QLHT chuẩn bị nội dung, mời các đơn vị liên quan; VP, Thanh tra, phòng QLPT&NL cùng dự họp.

 

- Lãnh đạo Sở, Trưởng các phòng, ban, đơn vị, VP chuẩn bị.

Về đầu trang