• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ THÔNG TIN LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác Tuần của Lãnh đạo Sở GTVT (Tuần thứ 12)

Ngày đăng

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ GTVT (Tuần thứ 12)

(Từ ngày 18/3/2024 - 22/3/2024)

 

Thứ, ngày

Nội dung công tác

Địa điểm, thành phần chuẩn bị

Thứ 2

18/3/2024

 

Sáng

- 9h00: PGĐ Chân họp Hội đồng đặt, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh.

 

- 9h00: Họp Chi bộ Hai.

- Tại UBND tỉnh.

 

 

 

- Tất cả các Đảng viên Chi bộ Hai.

Chiều

- 14h00: PGĐ Tiến họp UBND tỉnh về công tác GPMB các dự án thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế

 

- 15h30: Bàn giao nhiệm vụ Giám đốc Sở.

 

- Phòng QLCL chuẩn bị

 

 

 

 

- Trưởng, phó các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở; Trưởng các đoàn thể.

Thứ 3

19/3/2024

 

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ 4

20/3/2024

 

Sáng

- 8h00: PGĐ Tiến họp UBND tỉnh về GPMB cao tốc Bắc – Nam.

- Đ/c Công - QKHT chuẩn bị và tham dự họp.

Chiều

- 14h00: PGĐ Chân họp về công tác chuẩn bị giải Marathon.

- Tại UBND tỉnh.

Thứ 5

21/3/2024

Sáng

- PGĐ Tiến đi công tác TP.HCM làm việc với ACV về quy hoạch Cảng Hàng không Tuy Hòa.

 

- 8h00: PGĐ Chân họp với các cơ quan, đơn vị liên quan về đảm bảo ATGT trong công tác tổ chức Lễ Thượng cờ và giải chạy Marathon.

- Đ/c Phường - QLCL chuẩn bị và cùng đi.

 

 

 

- Thanh tra chuẩn bị nội dung, thành phần họp theo Giấy mời.

Chiều

- 14h00: PGĐ Chân làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Đông Hòa

- Tại thị xã Đông Hòa.

Thứ 6

22/3/2024

Sáng

 

 

Chiều

- 14h00: PGĐ Chân làm việc với tập thể Lãnh đạo Trung tâm Đăng kiểm.

- Trung tâm Đăng kiểm chuẩn bị nội dung báo cáo; Phòng QLVT, Thanh tra, VP cùng dự họp.

 

Về đầu trang