• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ CHUYÊN MỤC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Thực hiện đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Phú Yên năm 2023

Ngày đăng

Ngày 23/6/2023, Sở Nội vụ ban hành Kế hoạch số 32/KH-SNV về việc Thực hiện đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Phú Yên năm 2023.

Kế hoạch số 32/KH-SNV về Thực hiện đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Phú Yên năm 2023 (Chi tiết gửi kèm).

Tải về máy: Ke hoach khao sat su hai long nguoi dan.pdf

Về đầu trang