• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU CƠ CẤU TỔ CHỨC

Thanh tra Giao thông vận tải

Ngày đăng

THANH TRA GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Thông tin liên hệ:

- Trụ sở tại 318 Nguyễn Văn Linh, Phường Phú Lâm, Tp.Tuy Hòa

- Điện thoại: 0257.3558199

- Fax: 0257. 3558199

- Email: ttra.sgtvt@phuyen.gov.vn

a) Chức năng: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở về công tác thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành; công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo đúng quy định của pháp luật.

b) Cơ cấu tổ chức gồm: Chánh thanh tra, không quá 02 Phó Chánh thanh tra, thanh tra viên và nhân viên.

(Theo Quyết định số 39/2022/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2022 của UBND tỉnh Phú Yên) 

I. LÃNH ĐẠO THANH TRA GIAO THÔNG VẬN TẢI

cThaonew.jpg

1. Bà NGUYỄN THỊ BÍCH THẢO

- Chức vụ: Chánh Thanh tra

- Di động: 0982 595 242

- Email: nguyenthibichthao@phuyen.gov.vn

aKhangnew.jpg

2. Ông VÕ NGỌC KHANG

- Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra

- Di động: 0913 113 008

- Email: vongockhang@phuyen.gov.vn

aPhuongnew.jpg

3. Ông NGUYỄN THÀNH PHƯƠNG

- Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra

- Di động: 0905 756 585

- Email: nguyenthanhphuong@phuyen.gov.vn

II. THANH TRA VIÊN VÀ CHUYÊN VIÊN

1. Bà ĐẶNG THỊ NGUYÊN HẠNH

- Chức vụ: Đội trưởng

- Di động: 0983 597 397

- Email: dangthinguyenhanh@phuyen.gov.vn

2. Ông TRẦN VĂN NHƯỢNG

- Chức vụ: Đội trưởng

- Di động: 0987 262 868

- Email: tranvannhuong@phuyen.gov.vn

3. Ông NGUYỄN THANH TỊNH

- Chức vụ: Đội trưởng

- Di động: 0963 296 488

- Email: nguyenthanhtinh@phuyen.gov.vn

4. Ông ĐỖ THÀNH LONG

- Chức vụ: Đội trưởng

- Di động: 0977 539 574

- Email: dothanhlong@phuyen.gov.vn

5. Ông NGUYỄN TẤN DUY KHANG

- Chức vụ: Đội phó

- Di động: 0982 736 661

- Email: nguyentanduykhang@phuyen.gov.vn

6. Ông TRẦN VIẾT THẮNG

- Chức vụ: Đội phó

- Di động: 0982 193 449

- Email: tranvietthang@phuyen.gov.vn

7. Ông TRẦN DŨNG SANG

- Chức vụ: Đội phó

- Di động: 0985 940 495

- Email: trandungsang@phuyen.gov.vn

8. Ông NGUYỄN ANH ĐỨC

- Chức vụ: Thanh tra viên, kiêm phụ trách kế toán

- Di động: 0984 909 919

- Email: nguyenanhduc@phuyen.gov.vn

9. Ông HUỲNH NGỌC THIỆN

- Chức vụ: Thanh tra viên

- Di động: 0973 116 114

- Email: huynhngocthien@phuyen.gov.vn

10. Ông LƯU TIẾN THOAN

- Chức vụ: Thanh tra viên

- Di động: 0987 262 668

- Email: luutienthoan@phuyen.gov.vn

11. Ông LÊ TẤN HOÀN

- Chức vụ: Thanh tra viên

- Di động: 0935 767 068

- Email: letanhoan@phuyen.gov.vn

12. Ông PHẠM TUẤN ANH

- Chức vụ: Thanh tra viên

- Di động: 0983 028 369

- Email: phamtuananh@phuyen.gov.vn 

13. Ông NGUYỄN VIẾT THÁI

- Chức vụ: Công chức

- Di động: 0905 139 002

- Email: nguyenvietthai@phuyen.gov.vn 

14. Bà TRẦN VIỆT BÍCH HIỀN

- Chức vụ: Thanh tra viên

- Di động: 0976 480 585

- Email: tranvietbichhien@phuyen.gov.vn

Về đầu trang