• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ HẠ TẦNG GIAO THÔNG

Đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng thực hiện Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2021 - 2025, đoạn trên địa phận tỉnh Phú Yên.

Ngày đăng Số lượt xem 1257

Công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) được xác định là công việc rất khó khăn, phức tạp, là điểm nghẽn, nút thắt trong đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng.

anh_HT1.png

Ảnh: Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Tạ Anh Tuấn kiểm tra công tác bàn giao mặt bằng tại hiện trường

Do vậy yêu cầu đặt ra các địa phương phải huy động cả hệ thống chính trị, các tổ chức đoàn thể xã hội, mặt trận Tổ quốc cùng chung tay vào cuộc và nỗ lực thực hiện đúng tiến độ bàn giao mặt bằng mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Về công tác chỉ đạo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban (Quyết định số 813-QĐ/TU ngày 06/01/2023); Ban hành Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 28/6/2022 về lãnh đạo, phối hợp triển khai Dự án; UBND tỉnh thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo 319 do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các địa phương có Dự án đi qua làm Chủ đầu tư Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Trên cơ sở đó, UBND các địa phương đã triển khai xây dựng kế hoạch (tổng thể và chi tiết) thực hiện công tác GPMB đảm bảo mốc thời gian mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Trong thời gian qua, các địa phương, các sở, ngành tỉnh, các chủ đầu tư và đơn vị thi công đã tích cực phối hợp trong việc triển khai thực hiện công tác GPMB Dự án và đã có sự chuyển biến rõ rệt. Đến nay, các địa phương đã bàn giao Chủ đầu tư 76,43/90,12km, đạt 84,81% (tăng 6,83km = 7,58% so với cuộc họp lần thứ 4 của Ban Chỉ Đạo Nhà nước)Đối với các vị trí đường găng quyết định tiến độ Dự án do các Chủ đầu tư đề xuất đã được các sở ngành của tỉnh phối hợp với địa phương tháo gỡ khó khăn (về đường tiếp cận thi công, vị trí điều phối đất dọc) để tổ chức thi công đại trà 50,08/76,43km (đạt 65,52% phần mặt bằng đã bàn giao; đạt 55,57% toàn bộ Dự án).

Trong thời gian đến, để hoàn thành công tác bàn giao mặt bằng cho các Chủ đầu tư đáp ứng các mốc thời gian theo yêu cầu Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 11/02/2022 của Chính phủ, Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 28/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 17/8/2022 của UBND tỉnh, khắc phục các khó khăn vướng mắc liên quan Dự án, các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan tiếp tục phối hợp thực hiện tốt các công việc tiếp theo như sau:

1. Đối với các địa phương có dự án đi qua: (1) Tiếp tục tổ chức tuyên truyền sâu rộng, vận động nhân dân hiểu ý nghĩa và tầm quan trọng của Dự án để Nhân dân đồng thuận, ủng hộ với chủ trương, chính sách GPMB; cần sáng tạo, linh hoạt trong công tác bồi thường, GPMB; (2) phối hợp tốt với các sở ngành, đẩy nhanh tiến độ phê duyệt phương án GPMB; (3) khẩn trương chi trả tiền cho các hộ dân bị ảnh hưởng đã bàn giao mặt bằng, nhất là tại các vị trí đường găng quyết định đến tiến độ triển khai dự án; đảm bảo bàn giao 86% đất công và đất nông nghiệp trong tháng 3/2023 và bàn giao phạm vi mặt bằng còn lại cho chủ đầu tư đáp ứng mốc thời gian theo Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 11/02/2022 của Chính phủ; (4) Phối hợp với các Chủ đầu tư và Nhà thầu vận động Nhân dân, kịp thời giải quyết các phát sinh vướng mắc để người dân đồng thuận sớm bàn giao mặt bằng triển khai thi công.

2. Chủ đầu tư: Ban QLDA 7, Ban QLDA 85 và đơn vị thi công quan tâm triển khai và phối hợp thực hiện một số nội dung:

- Tích cực phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và chính quyền địa phương của tỉnh; làm cầu nối, kết nối các các sở, ngành và chính quyền địa phương của tỉnh và đơn vị thi công để giải quyết các vấn đề liên quan đến việc triển khai thực hiện Dự án; trực tiếp đến hiện trường để phối hợp xử lý, tránh tình trạng gửi Văn bản qua lại, gây phức tạp và mất thời gian; bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn; công tác an toàn lao động, bảo vệ môi trường; kịp thời giải quyết các vấn đề vướng mắc phát sinh để đảm bảo tiến độ dự án.

- Thông báo rõ tiến độ triển khai thực hiện, đường găng quyết định tiến độ Dự án; chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung triển khai ngay các vị trí đã bàn giao mặt bằng, nhất là vị trí đường găng quyết định tổng tiến độ Dự án, có biện pháp tổ chức thi công linh hoạt phù hợp với mặt bằng đã nhận bàn giao; tổ chức thi công cuốn chiếu, có mặt bằng đến đâu thì công đến đó nhằm tạo khí thế trên công trường.

- Về bãi đổ thải: Chỉ đạo các nhà thầu khẩn trương làm việc với các chủ đất và chính quyền địa phương để hoàn tất các thủ tục liên quan.

Một số hình ảnh thi công tại công trường

anh_HT2.png

anh_HT3.png

Ảnh: Đoạn Quy Nhơn – Chí Thạnh

 

anh_HT4.png

anh_HT5.png

Ảnh: Đoạn Chí Thạnh – Vân Phong

Tác giả: Đinh Văn Công

Các tin liên quan khác

Về đầu trang